Om LLK's medlemssidor

Vi har valt att skydda vissa uppgifter och funktioner på vår hemsida. Detta för att informationen i orätta händer kan leda till skada för LLK eller för personer som saknar kunskap om vår verksamhet.

När du har loggat in finns en meny längst till vänster som heter LLK, där hittar du klubbspecifik information. Klicka på bannern (bilden högst upp) eller själva LLK menyn för att komma till startsidan.

Under menyn "Rapportera" kan du själv lägga in isobservationer, färdrapporter, färdspår och bilder.

Under menyn "Isinformation" finner du isobservationer, den senaste israpporten (Isnytt) och här kan du också prenumerera på Isnytt och andra e-postlistor.

Under menyn "Turer" kan du se genomförda turer mm.

Inloggningsalternativ

Sidor

Kort om innehållet

Användarnamn

Lösenord


Medlemssidor Isnytt, isobservationer och färdrapporter samt kontaktuppgifter till ledning, funktionärer, kalendarium. llk hemligt tfn.nr

Ledarsidor Turplanering, ledardokument llkledare sjö+hemliga tfn.nr

Israpportörssidor Ledarschema, isnytt llkisrapp sjö+hemliga tfn.nr

Styrelsesidor Möten, beslut llkstyrelse sjö+hemliga tfn.nr