flf Friluftsfrämjandet Karlstad Långfärdsskridsko

Turrapporter 1996-2007

FF Karlstad långfärdsskridskosektion

*) Inga rapporter på Vänerskridsko

Ett antal medlemmar fortsatte efter brytningen 2000 att åka långfärdsskridsko i Solstaskäret.

Friluftsfrämjandet Värmland och Solstaskäret LK arrangerade israpportörskonferensen 2006: Svenska | English


Tillbaka | Vänerskridsko | 2007-08-19