Östgötavatten
Krister Valtonen & Peter Dahlén


Klickbar karta över hela Östergötland

Här finns 48 beskrivningar över 128 sjöar i eller på gränsen till Östergötland. Vill du få mer allmän information om och introduktion till Östergötland kan du följa den här länken: Östergötland.

Om du tröttnar på långa accesstider eller vill ha med dig beskrivningarna ut på sjön kan du köpa boken "Östgötavatten". Denna bok bygger på informationen från dessa sidor. Just nu finner du den mest akutella informationen i boken eftersom vi jobbat hårt med den versionen. Boken har dessutom betydligt fler bilder än som finns här. För varje beskrivet område finns också en karta som beskriver var området ligger i Östergötland.

Skrivet material innehåller alltid fel och det finns alltid utrymme för förbättringar eller mer information. Om du har några kommentarer tveka inte att höra av dig! Skicka e-mail till Krister. Dessa sidor uppdateras löpande men falektigheter kan givetvis finnas.

Vid framtagandet av sjöregistret har ett antal referenser används.

Tack! Följande personer har på ett eller annat sätt hjälp till med arbetet kring och information till sjöregisteret:

Jan Agner, Hans Andersson, Tom Bergendal, Per-Olof Berlin, Christian Björk, Ruben Brage, Bo Carlsson, Ulrika Carlsson, Kristina Danielson, Margareta Ekdahl, Morgan Filipsson, Claus Freudenberg, Dagny Hill, Mats Johansson, Maria Jonsson, Åke Jönsson, Ulf och Gunilla Helmersson, Ingemar Karlsson, Anders Kjellberg, Owe Kågesten, Hans Lindberg, Per Lindh, Magnus Lindgren, Hans Mörk, Stig Mörk, Bengt Nilsson, Anders Norr, Per Nyrinder, Sten Palgård, Marianne och Ulf Persson, Mats Persson, Michael Stjernfeldt, Björn Ström, Mårten Sörliden, Tyge Vind, Anna Ward, Johan Werner, Carl-Gustav Westrell, Christer Zachrisson och Åke Öberg

TACK! Utan er hade det inte varit lika bra!

Illustrationerna har ritats av Krister Valtonen.